Gemengerot

Eis Vertrieder am Gemengerot:

Buergermeeschter

Jeannot FÜRPASS

 • Comité Section CSV: Membre
 • Bourgmestre
 • Candidat élections communales 2023
 • Member vum Gemengerot
 • Member vum PIMODI (Schwemm)
 • Member vum SICONA
 • Vize-president vun der GIM a.s.b.l.
 • Administrateur vun der MRCM (Maison Relais Mondercange)
 • Eierepresident vun der CSV Sektioun Monnerech
 • Alter: 64

Gemengeréit

Marianne BAUSTERT-BERENS

 • Comité Section CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Président
 • Comité Circonscription CSF: Vice-Président
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
 • Alter: 60

Anouk BOEVER-THILL

 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
 • Alter: 45

Claude CLEMES

 • Comité Section CSV: Président
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
 • avocat à la Cour,
 • Präsident vun der CSV Monnerech,
 • Papp vun 2 Kanner,
 • Member an der Baute-Commissioun
 • Alter: 48