CSV-Summerfest

Ee Summerfest mat Traditioun

Zënter enger Dose Joeren organiséiert déi Monnerecher CSV-Sektioun hiert Summerfest mat groussem Erfolleg, esou datt ee behaapte kann, dass dëst Fest zum Bestanddeel vum kulturelle Liewen an der Gemeng gehéiert, an doduerch och zu der sozialer Cohésioun vun eise Matbierger bäidréit. Et ass gewëss eng Organisatioun vun der CSV. Et ass awer keng Organisatioun fir d’CSV. Mär zéien se net nëmmen a Wahljoeren duerch, mä och an de Joeren tëscht de Wahlen. Mär bidden de Leit net nëmmen Iessen a Gedrénks, wat Suen an eis Keess bréngt, mä mär halen op een agréabele musikaleschen Encadrement, dee fir déi néideg a fir eis wichteg Ënnerhalung vun de Leit suerge soll.

Mir hoffen Iech och op eisem nächste Summerfest dierfen ze begréissen.

erfreschenden Cocktail

Spaass um Sprangzelt

Cocktail 2

CSJ- Equipe